Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/1

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This page has been proofread, but needs to be validated.

Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen.

Achtervolghende de Ordre van Sÿn Excellentie Maurits Prince van Orangie Grave van Nassau. &c. Gouverneur ende Capiteÿn Generael over Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Overÿssel &c.

Figuirlyck vutebeelt, door Jacob de Gheÿn.

Met schriftelÿcke onderrechtinghe Ten dienste van alle liefhebbers der Wapenen, oock mede voor alle Capiteÿnen ende bevelhebbers, om hier wt hun Jonge oft onervaren soldaten de volcomen handelinge van dese wapenen te beter aentewÿsen.

Gedruckt in S Graven Hage. met Privilegie vande K. M: den Koninck van Vrancrÿck. en de E: M: Heere de Staten Generael der vereenich de nederlanden.

1607

Excellentissimis, Potentissimisque Federati Belgii Ordinibus, summis reipublicae moderatoribus, eorundemque prudentissimo Status Consilio, nobilissimis, amplissimisq[ue] viris, belli artes ipsorum Sub imperiis feliciter exercitas hoc dono repraesentabat Iacobus Geinius.