Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/11

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.


De Nassausche Wapen-handelinge, van Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorstes Maurits van Nassau, Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Generael over de Vereenichde Nederlandsche Provincien, &c.

Door Adam van Breen, Met bygevoechde Schriftelicke onderrichtinge tot dienst van alle Capitaynen ende Commandeurs nieuwelick int licht gebracht.

Gedruckt Anno 1618, In 's Gravenhage in Hollant, met Privilegie vande Keys. Mat (keyserlijcke Majesteit?). ende den Coninck van Vranckrijck; als mede vande H. Mo. (hoog mogende) Heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.