Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/13

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Allen Lief-hebbers vande Wapen-handelinghe
Wenscht Adam van Breen gheluck
ende voorspoet.


Flavius Vegetius, een oudt Schrijver/die by nae ons alleen overghebleven is van alle de
ghene die eertijts inde Latijnsche Spraecke vander Romeynen Krijchs-ordeninghe ende Wapen(en)
handelinghe gheschreven hebben/ghetuycht/ende de Historien selve gheven duydelicken ghenoech
te kennen: Dat die van Romen door gheenen anderen middel meester vanden gantschen aertbo-
dem gheworden en zijn/dan door de wackere Krijchs-handelinghe en de gestadige oeffeninge van
Wapenen. Want/wat soude doch (seyt de voornoemde Auteur) teghen de menichte der Gallen/
het keyne ende gheringe hoopken der Romeynen uyt gherecht hebben/ Wat doch teghen de groo-
te Hooch-Du