Wiktenauer logo.png

Page:Wappenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spiessen (Jacob de Gheyn II) 1607.pdf/12

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.

11. V Musquet om hooch hout ende aenlegt.

12. Schiet.

13. V Musquet afneemt ende neffens u furquet draecht,

14, V lont afneemt.

15. Ende voechtse weder tusschen de vinghers,

16. V pan afblaest.

17. Op u pan polver doet.

18. V pan toedoet.

19. V pan afschut.

20. V pan affblaest.

21. V Musquet omdraeyt,

22. Endeu furquet sleypt.

23. Vmate opdoet,

24.

25.

26. V laetstock cort vat

28. V laedtstock uyt u Musquet trect.

29. V laedtstock cort vat.

30. V laedtstock opsteect.

31. V Musquet met de linckerhant voor brengt.

32. Ende met de rechterhât om hooch hout,efiu furquet hervat.

33. Op u schouder u Musquet leght.

34. Marcheertende draecht de furquet neffens de Musquct.

35. Van u schouder u Musquet neemt.

36. V Musquet indcfurquet leght.

37. Op u furquet u Musquet hout.

38. V Musquet indefurquet,met de linckerhandt alleen int ghet wichte houdt.

39. Vlont inde rechterhant wat.

40. Vlontaffblaest.

41. Vlontopdruct.

42. Vlont versoect.

43. Vpan deckt endeghereet staet.

Generael Commandement.

V loop om hooch hout.

Ende alsoo hier in seer veel is gelegen, soo moet besonder een bevelhebber hier op groote achtinge nemen, ende altÿt zyn eegh ep zÿn Soldaten houden,eidesclve gewennen t Musquet altÿt met de loop om hooch te houden, om te verhoeden alleongelucken.