Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/21"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
m
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 2: Line 2:
  
 
<section begin="1a"/>''Targe-dragher.''<section end="1a"/>
 
<section begin="1a"/>''Targe-dragher.''<section end="1a"/>
 
2. Karze en eerſten/ inſtererteren banbe&targetnoºbt boot al gbemeſen bot-mentuelinpoſture ſtaen
 
# #SNSmoet/enbebe & arge opben ruggehangijenbe/ banſijnen &apitepn berunachten ſtartbettom
 
HE
 
 
EENHEID
 
 
tſlanbeſtellt,-
 
 
? 2. boefjn op het bequaemſte beſºarge beerbichlijtk banben ruggeboort3lijf brenghen/
 
# enbeint berſetten banden ſlincken boebt / ente int ſumapen banbeſunckeſchoubet be&Targe
 
naer boogen toe ſchieten ſal,
 
 
-
 
 
) 3. boefjnſijne @Large tot het kaſtpierghereet ſjouben ſal: Ee meten/boefjn met ſijn rechte
 
SA hambt be®arge bobenaen baſthoubenſal/ om bitg te beter ſijne ſjanbt tuſſchen bieriemen te
 
 
e bie alſoo tot het tretſkenban ſijn läappier gereet te ſjouben.
 
 
4. Rêotbtong geleert hoe bp bequamelijtk ſlin täappier faltrecken/te meten: bp moet be®arge een memigij ban
 
't lijfbouben/ontalſoo ſomber tenigb beletſijn happier upt te trecken.
 
s. boehp int bertijoonenban ſtinupt-getrocken Happierbehanbt niet hooget algſijn geſicht houben ſal.
 
6. boehp baet naetneberommel ſlin4Earge tegenſijnſtifenbeſlincker ſchouber hebben.be/ enbe ſin14appierbatt
 
#
 
naer be boo?-noenibe ſtijoubet leggen.be/ betubatht alſoo in poſture het gijene hem boogberg gijetommanbeert
 
al u00?Util,
 
 
-
 
 
-
 
 
7. botſinſijn gaſnutt ſtunten moetenbeopbat'tſelbeniet oliemark betrbichlijtk gheſthiebelſalbp met ben bunm
 
enbeuoogſteuinger'tſcluetoe-ſiupten/enbeeben-ubel met bamberefijn tiappier baſihouten/opbat het ſtracrgerect3p.
 
8, i)oe ijp ſijnſcluentuel betkenſal/biegtmoetſjp beſ&Zatgeboog tegeng beſlincker knie/enbeboben tegheng beſelbe
 
 
ſchouberhoubent omb'ſcineaen ble 3libewuel tegenste houden noot tenen ſterck oftehoume: embt aenberechte 3ijbeſal
 
ijpt met 'ttrupgban'ttäappier oock tegen bouben/tot bathpºt gebgupcken moet,
 
9. Hyoe hp hem ban booyengijebeckt tboont/om te beter te bemijſen ſjoemepnichſtbabeſijn bpambt bemboen kan.
 
 
1o. bot ijp hem ueber opgetijtenſal/enbeſtaen op beſclbetuaniere/gelijck inbeſefte figure aengeumeſen mopbt.
 
11. boehnſ in ſtappiet toeberom op-ſteecken ſal: bp moet fijn ſchepbenaer booten met bieſlinckerhaubt baſtbou
 
ben/om alſoo het ſelbetiappiet ſomber een gij belet op te ſteecken.
 
 
la, emuntmeberommeſtine hambtuntbebanbenuanbeſºarge te tretkenſomosthube felbemetbe rechterbanbt
 
baſthoubenſtbengelijtkongaenbebetbe figure aen-gemeſen met bt.
 
13.
 
 
#3oeijn ſtint &#arge opben ruggehangen/enbeboeberontme algbooten ſtaenſal.
 
 
toonbt hier ineenghelibt bertboont hoe bicijt
 
bicht batſinſit
 
b:14."E#"
 
batſpſitſj ſtapten moeten in tijben ban noobe/oftanberſintg/al
 
/ alg
 
-
 
 
1f.
 
 
Joeſpinbetſtuptenbanbeghtlebenfallengeſtelt mogben/alanenbaerfaltoumamberenteberken,
 
C
 
k- •
 
 
De woorden
 

Revision as of 06:57, 11 September 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke af-beeldinghe, belangende 'trecht ghebruyck van al 'tghene een Soldaet noodigh is in het handelen vande Targes met het Rappier: Welcke onderwÿsing by Cÿffer getal op elcke Figure vervolgende wordt aen-ghewesen.

Targe-dragher.