Wiktenauer logo.png

Difference between revisions of "Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/17"

From Wiktenauer
Jump to navigation Jump to search
m
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
<section begin="top"/>'''Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge,''' belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cÿffer-ghetal op elcke Figure vervolghende corresponderende is.<section end="top"/>
+
<section begin="top"/>'''Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge,''' belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cijffer-ghetal op elcke figure vervolghende corresponderende is.<section end="top"/>
  
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
 
<section begin="1a"/>''Schilt-dragher.''<section end="1a"/>
 +
 +
<br> In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken<br>
 +
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende<br>
 +
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies<br>
 +
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck<br>
 +
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.<br>

Revision as of 19:27, 1 June 2020

This transcription is incomplete, or there was a problem when proofreading this page.


Korte onderwÿsinge op de figuerlÿcke afbeeldinge, belangende het recht ghebruyck van alle 'tghene een Soldaet noodigh is, in 't handelen van 't Schilt, Rappier ende Spies: Welcke onderwÿsinghe by Cijffer-ghetal op elcke figure vervolghende corresponderende is.

Schilt-dragher.


In't exerceren van 't Schilt met de Spies/ wordt een Soldaet eerstelijcken
ghewesen/hoe hy stil-staende in ordeninge met de Spies/het Schilt achter sich wel houden ende
dragen sal/als te weten: hy en sal het Schilt anders niet als op den rugge hangen/ende de spies
neffens den rechten voet setten/den arm niet uytgestreck/maer geboghen/omme bequamelijck
int sluyten vande ghelederen/de Spies neffens zijn zijde te voegen.