Wiktenauer logo.png

Page:De Nassavsche Wapen-Handelinge (Adam van Breen) 1618.pdf/11

From Wiktenauer
Revision as of 21:21, 28 September 2018 by Michael Chidester (talk | contribs) (→‎Not proofread: Created page with "<section begin="1"/>'''De Nassausche Wapen-handelinge,''' ''van'' Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; ''Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorlu...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.


De Nassausche Wapen-handelinge, van Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; Beyde Figuerlick afgebeelt, ende gestelt na de nieu ordening des Doorluchtigen ende Hoochgeboren Vorstes Maurits van Nassau, Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Generael over de Vereenichde Nederlandsche Provincien, &c.

Door Adam van Breen, Met by gevoech de Schriftelicke onderrichtinge tot dienst van alle Capitaynen ende Commandeurs nieuwelick int licht gebracht.

Gedruckt Anno 1618, In 's Gravenhage in Hollant, met Privilegie vande Keys. Mat. ende den Coninck van Vranckrijek; als mede vande H. Mo. Heeren de Staten Generael der Vereenich de Nederlanden.